Kontakt

Skiensjazzdraget
Postboks 257
3701 Skien
Organisasjonsnummer: 994 606 549

Bookinghenvendelser:
booking@skiensjazzdraget.no

Annen klubbkontakt:
post@skiensjazzdraget.no

Styret i Skiensjazzdraget:

Knut Osnes, styreleder
Frida Sviland
Ragnar Nilssen
Halvor Ringhus
Eli Johanne Sunde
Thomas Johansson
Anette Storli Andersen